بایگانی برای ژانویه

این قوم به حج رفته

سه شنبه, 3 ژانویه 2012

اینایی که همه بهشون می‌گن حاجی همشون رفتن مکه؟
بعد مطمئن هستن حج‌شون مورد قبول بوده؟