بایگانی برای اکتبر

برای خانواده‌های ایرانی

سه شنبه, 11 اکتبر 2011

هر خانواده ایرانی، دو مرغ.

طرح مبارزه با گرانی تخم‌مرغ
(می‌تونید مرغ‌ها رو توی هزار متر باغ اهدایی دولت نگهداری کنید)