بایگانی برای آگوست

اثرات ِ مخرب ِ چی؟

سه شنبه, 2 آگوست 2011

در خیالاتم وسط زمین توپ را از حریف می‌گیرم و به سمت دروازه‌شان هجوم می‌برم. با چند حرکت مارادونایی و زیدانی هفت هشت ده نفر را دریبل می‌زنم و از گوشه محوطه جریمه با یک ضربه قوسی توپ را وارد دروازه می‌کنم. دروازه‌بان هرچه خودش را کش می‌دهد به توپ نمی‌رسد. شادی تماشاگران و خودم و داور وصف شدنی نیست.