بایگانی برای مارس

بهار و گل

چهار شنبه, 23 مارس 2011

با یک گل هم بهار می‌شد، اگر آن گل تو بودی…
بازگشت به این نوشته

حیف ِ تو بود

جمعه, 4 مارس 2011

حیف ِ تو بود
که پای یکی دیگر پیر شوی…