بایگانی برای ژانویه

تبدیل به احسن

یکشنبه, 30 ژانویه 2011

یک بافتنی مارک دار داشتم که کهنه و سوراخ شده بود. یک بافتنی نو هم داشتم که مارک دار نبود. مارک بافتنی کهنه را کندم و به بافتنی بدون مارک جدیدم دوختم. چیه مگه؟

باز نمی‌گردی…

جمعه, 14 ژانویه 2011

هواپیمای تو در برف‌ها سقوط نکرد
و از صفحه هیچ راداری محو نشد
اما؛
آن غول سفید آهنی
تو را از اینجا برد،
و تو دیگر باز نمی‌گردی…

آن غول آهنی
که تو آنروز
با آن از اینجا رفتی
چند نفر را به مقصد رساند؟
چند نفر را دور کرد از هم؟
چند نفر را به هم نزدیک؟

ژانر

چهار شنبه, 12 ژانویه 2011

اونایی که برای دیدن یک پنجره در ویندوز، سایر پنجره‌ها رو مینیمایز می‌کنن.

آخرین امید ما

شنبه, 8 ژانویه 2011

بسته‌اند
تمام خیابان‌هایی که
ما را به تو می‌رساند
و پلیس
مانع از عبورمان می‌شود
ولی‌عصر
آخرین امیدمان بود…

پ.ن: که آن هم یک‌طرفه شد