بایگانی برای دسامبر

فرصت‌هایی که از دست می‌روند

جمعه, 24 دسامبر 2010

صبح بود،
اولِ طلوع؛
نه من حوصله‌ی عاشق شدن داشتم
و نه او
حتی در چشمان یکدیگر هم نگاه نکردیم…

سوت اگر نزنند…

چهار شنبه, 15 دسامبر 2010

هوای شهر آلوده
پلیس‌ها همه ماسک زده‌اند
سوت نمی‌توانند بزنند
اعصاب‌های ما هم آرام‌تر