بایگانی برای آگوست

یکشنبه, 16 آگوست 2009

موج‌ها بی‌قرار دریا را می‌پیمایند
به تو می‌رسند
آرام می‌شوند…