زمستان است همه جا

آنان مرا مرده می‌خواهند
تا بگویند:
او از ما بود و به خاطر ما مرد
«محمود درویش»

یک دیدگاه برای “زمستان است همه جا”

 1. فرشته گفته:

  پرنده گفت چه بوئی چه آفتابی … آه

  بهار آمده است

  پرنده از لب ایوان پرید. مثل پیامی پرید و رفت.

  پرنده کوچک بود

  پرنده فکر نمی کرد

  پرنده روزنامه نمی خواند

  پرنده قرض نداشت

  پرنده آدمها را نمی شناخت

  پرنده روی هوا و بر فراز چراغهای خطر

  در ارتفاع بی خبری می پرید

  و لحظه های آبی را دیوانه وار تجربه می کرد

  پرنده … آه ، فقط یک پرنده بود!

دیدگاهی بنویسید