ژانر

اونایی که برای دیدن یک پنجره در ویندوز، سایر پنجره‌ها رو مینیمایز می‌کنن.

دیدگاهی بنویسید