موج‌ها بی‌قرار دریا را می‌پیمایند
به تو می‌رسند
آرام می‌شوند…

دیدگاهی بنویسید